X

Cookie voorkeuren

Als je onze website bezoekt of een mobiele app gebruikt, plaatsen wij een of meer cookies op jouw apparaat of gebruiken wij JavaScript, HTML5 en andere digitale technologieën om gegevens te verzamelen van jouw computer, mobiele telefoon of ander apparaat. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten. In dit cookiebeleid vertellen wij je welke cookies wij zullen gebruiken en wat hun functies zijn.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken die wij van jouw apparaat verkrijgen wordt beschreven in onze privacyverklaring. Als je onze website bezoekt beschouwen wij dit als uw specifieke verzoek om je de volledige functionaliteit van de site te bieden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de mogelijkheid om een artikel in onze webwinkel te kopen.

Deze cookieverklaring geldt zowel voor consumenten als kleine bedrijven die onze pannen en andere artikelen van ons kopen. Het kan gewijzigd worden: nieuwe versies zullen door ons op onze website worden gepubliceerd.

Copyright / Disclaimer

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website berusten bij BK Cookware bv. Niets van deze website mag zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BK Cookware bv openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd in de zin van de Auteurswet 1912.

Alle op deze website afgebeelde merkrechten zijn eigendom van BK Cookware bv. Gebruik van een merk dat op deze website staat afgebeeld is verboden, tenzij BK Cookware bv daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.

Het is toegestaan vrijelijk te putten uit de Gero-Persberichten

Voor gebruik van ander tekst/beeldmateriaal kunt u contact met ons opnemen.

Disclaimer

Deze website wordt beheerd door BK Cookware bv. Door u toegang te verschaffen tot deze website van BK Cookware bv, accepteert u dat u gebonden bent aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze site is het best te bekijken met Google Chrome of Mozilla/FireFox.

De gegevens op deze website van BK Cookware bv kunnen te allen tijde, zonder waarschuwing en zonder opgaaf van redenen, door BK Cookware bv worden gewijzigd.