Garantie

Met ingang van 1 januari 2002 krijgen alle consumentenproducten in de Europese Unie een garantieperiode van twee jaar. Alle Gero artikelen zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd. Gero staat in voor garantie ten aanzien van materiaal-, en productiefouten.

Beschadigingen ten gevolge van een ongeval, oneigenlijk gebruik en slijtage door dagelijks gebruik zijn van garantie uitgesloten.

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten is het mogelijke dat u een klacht heeft over het door u aangeschafte Gero product. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met uw dealer, die voor de verdere afhandeling zorgdraagt. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze serviceafdeling via het contactformulier.