X

Cookie voorkeuren

Als je onze website bezoekt of een mobiele app gebruikt, plaatsen wij een of meer cookies op jouw apparaat of gebruiken wij JavaScript, HTML5 en andere digitale technologieën om gegevens te verzamelen van jouw computer, mobiele telefoon of ander apparaat. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten. In dit cookiebeleid vertellen wij je welke cookies wij zullen gebruiken en wat hun functies zijn.

Hoe wij persoonsgegevens verwerken die wij van jouw apparaat verkrijgen wordt beschreven in onze privacyverklaring. Als je onze website bezoekt beschouwen wij dit als uw specifieke verzoek om je de volledige functionaliteit van de site te bieden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de mogelijkheid om een artikel in onze webwinkel te kopen.

Deze cookieverklaring geldt zowel voor consumenten als kleine bedrijven die onze pannen en andere artikelen van ons kopen. Het kan gewijzigd worden: nieuwe versies zullen door ons op onze website worden gepubliceerd.

Garantie

Met ingang van 1 januari 2002 krijgen alle consumentenproducten in de Europese Unie een garantieperiode van twee jaar. Alle Gero artikelen zijn met de grootst mogelijke zorg vervaardigd en nauwgezet gecontroleerd. Gero staat in voor garantie ten aanzien van materiaal-, en productiefouten.

Beschadigingen ten gevolge van een ongeval, oneigenlijk gebruik en slijtage door dagelijks gebruik zijn van garantie uitgesloten.

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten is het mogelijke dat u een klacht heeft over het door u aangeschafte Gero product. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met uw dealer, die voor de verdere afhandeling zorgdraagt. Uiteraard kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met onze serviceafdeling via het contactformulier.